Komplettering eller avslag

Om arbetsprövningsmöjlighetens annons har brister eller behov av precisering, returnerar TE-byrån den för komplettering.

Om arbetsprövningsmöjligheten varken uppfyller de mål som har satts för tjänsten eller arbetsgivaren trots begäran inte korrigerar brister, avslår TE-byrån arbetsprövningens annons.

Information om komplettering eller avslag av arbetsprövningsmöjlighetens annons skickas till E-tjänster för företag och arbetsgivare.