Om det finns brister i ansökan eller om man behöver preciseringar i den skickar arbets- och näringsbyrån tillbaka den för komplettering. Om arbetsgivaren trots begäran inte korrigerar bristerna förkastas annonsen av arbets- och näringsbyrån. Information om att annonsen måste kompletteras eller förkastas skickas till Företagets och arbetsgivarens Mina e-tjänster.