NTM-centralernas och AN-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter m.a.o. UF-centret har som mål att garantera AN-tjänsternas E-tjänster för företag och arbetsgivare på https://asiointi.mol.fi/tomas/ -webbplats tillgänglighet i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller för personkunders och företagskunders Mina E-tjänster på AN-tjänsternas webbplats. Kunden dirigeras från Jobbmarknaden till Mina E-tjänster. Tillgänglighetsutlåtandet för Jobbmarknaden finns på adressen https://tyomarkkinatori.fi/sv/info/information-om-tjansten/tillganglighetsutlatande och lokala AN-tjänsternas tillgänglighetsutlåtanden finns på adressen https://toimistot.te-palvelut.fi/specialsidor/tillganglighetsutlatande.

Tillgänglighetsbedömningen har gjorts som en självbedömning i samarbete med applikationsleverantören. Verktygen som används är WebAIM WAVE-webbläsartillägg och NVDA-skärmläsare. Mer information om detta program finns på saavutettavuus.fi-webbplatsen (http://www.saavutettavuus.fi/nvda.php)

Fullgörandestatus

Dessa webbplatser är delvis förenliga med WCAG 2.1-kraver. Exemplen på bristande förenlighet och undantagen förtecknas nedan.

Eftersom applikationerna har tagits i bruk före 23.9.2018, måste de vara tillgängliga senast 23.9.2020. På grund av att en total förnyelse av applikationerna har startats så har bara nödvändiga tillgänglighetsförbättringar gjorts enligt WCAG 2.1-riktlinjer på A- och AA-nivåerna. Förändringar för att förbättra tillgängligheten genomförs även i fortsättningen om det behövs, tills nuvarande AN-tjänsternas Mina E-tjänster ersätts av nya applikationer under år 2023.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet som förtecknas nedan är inte tillgängligt på grund av oproportionell börda enligt artikel 5 i direktiv (EU) 2016/2102.

AN-tjänsternas Mina E-tjänster är utgående applikationer vars användning slutar i samband med att det nya systemet tas i bruk.

Produktionsanvändningen av e-tjänsterna började i olika stadier i början av 2000-talet. De äldsta e-tjänsterna som för närvarande används i produktion introducerades 2006 och har implementerats med flera olika tekniska helheter. Det är inte möjligt att göra alla dessa applikationer tillgängliga utan större förändringar. Inga förbättringar har gjorts av AVO Yrkesvalprogrammet och Arbetslivsradar i enlighet med tillgänglighetskriterierna. Applikationerna är inte obligatoriska applikationer för den personliga kunden, utan hjälper till att välja ett yrke och ett jobb. Att använda dessa applikationer är inte nödvändigt för att starta en jobbsökning.

Till PDF-dokument har inte gjorts förbättringar i enlighet med kriterierna för tillgänglighet på grund av systemets livscykel.

Innehåll och brister som inte är tillgängliga(enligt WCAG-kriterierna A och AA-nivåer)

Följande kriterier gäller för applikationerna för Mina E-tjänster, exkl. de två applikationerna som nämns i föregående stycke. Mina E-tjänster består av sammanlagt 18 applikationer.

WCAG 1.3.1 Information och relationer. Applikationerna som inte till alla delar uppfyller WCAG 1.3.1 kriterierna är Redogörelse, Lönesubventionsansökan och Startpengsansökan.

WCAG 1.4.10 Responsivitet. Applikationerna vars implementering inte uppfyller WCAG 1.4.10 kriterierna är Redogörelse, Arbetsgivarens platsanmälan, Ansökan till arbetskraftsutbildning och Val av inloggningssätt för arbetskraftsutbildningen.

WCAG 4.1.1 Strukturering. Servicedelar, vars framställning inte uppfyller WCAG 4.1.1 krav är Mina E-tjänster-framsidan, Alla tjänster-sidan, Val av Mina E-tjänster och Inled jobbsökningen-anvisningar.

WCAG 4.1.3 Meddelanden som anger tillstånd. Andel av tjänster, vars verkställande inte uppfyller WCAG 4.1.3 kravet är Inled jobbsökningen-processen.

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta förnyade tillgänglighetsutlåtandet bereddes den 7.12.2020 och har ändrats 5.1.2023, som tar hänsyn till vägledningsbrevet från Regionförvaltningsverket.

Respons och kontaktuppgifter

Fås inte all information ni behöver från applikationerna eller om ni har svårigheter att använda applikationerna, lämna respons eller be om uppgifter från din egen AN-byrå (https://toimistot.te-palvelut.fi/kontaktuppgifter) eller ring till 0295 025 500.

Respons angående tillgänglighet på AN-tjänsten Mina E-tjänster kan skickas via epost till kirjaamo.keha@ely-keskus.fi. I responsen ange att responsen anser AN-tjänsten Mina E-tjänser. I dessa fall dirigeras responsen till UF-centrets utvecklingsenhet.

Uppföljningsförfarande

Har inte begärd information eller respons fått tillfredsställande svar inom två veckor, kan ni meddela om detta till Regionalförvaltningsverket i Södra Finland, myndigheten som övervakar tillgänglighet. Begäran om redogörelse kan du göra på sidan https://www.tillganglighetskrav.fi/ eller via e-post till webbtillganglighet@rfv.fi.