Grunduppgiterna - avsnitt

Meddelande till kunden

Om tjänsteman som mottagit fakturan har lagt till information på fakturan visas det här. 

Fakturans id

Skapat fakturanummer. 

Numret på anskaffningsavtalet

Skapat kontraktsnummer.

Ange minst 5 tecken i fältet. Obligatorisk information när faktura skickas.

Avtalets namn

Kontraktets namn

Ärende/Diarienummer

Kontraktets sak/diarienummer

 

Mottagarens uppgifter - avsnitt

Mottagare

Betalningsmottagarens namn

Ange minst 5 tecken i fältet. Obligatorisk information när faktura skickas.

Till ny faktura hämtas som standard hämtas denna information från tidigare skickad faktura.

FO-nummer

Betalningsmottagarens FO-nummer

Underorganisation

Betalningsmottagarens underorganisationsnummer.

 

Adress- och kontaktuppgifter

Näradress

Betalningsmottagarens gatuadress

Ange minst 5 tecken i fältet. Obligatorisk information när faktura skickas.

Till ny faktura hämtas som standard denna information från tidigare skickad faktura.

Postnummer och Postkontor

Betalningsmottagarens postnummer

Obligatorisk information när faktura skickas.

Postkontorets namn hämtas till sidan med hjälp av postnumret.

Till ny faktura hämtas som standard denna information från tidigare skickad faktura.

Kontaktperson

Kontaktpersonens namn

E-post

Betalningsmottagarens e-postadress.

Obligatorisk information när faktura skickas.

Till ny faktura hämtas som standard denna information från tidigare skickad faktura.

Telefon

Betalningsmottagarens telefonnumer.

Till ny faktura hämtas som standard denna information från tidigare skickad faktura.

Bankuppgifter

IBAN-kontonummer

Betalningsmottagarens kontonummer.

Obligatorisk information när faktura skickas.

Till ny faktura hämtas som standard denna information från tidigare skickad faktura.

BIC-kod

Betalningsmottagarens banks BIC (Bank Identifier Code) –kod.

 

Fakturans uppgifter - avsnitt

Faktureraringsbeloppen

På fakturan kan anges pris med och/eller utan moms. Ett av dessa belopp måste alltid anges.

Beskattat belopp (€)

Fakturabelopp beskattad tjänst.

Moms %

Momssats för beskattad tjänst.

Momsbelopp

Momsbeloppets del av beloppet.

Moms (€)

Momsbeloppets del av beloppet.

Belopp/skattefri (€)

Fakturabelopp obeskattad tjänst.

Faktureras sammanlagt

Belopp/skattefri (€)

Summa obeskattat belopp.

Moms (€)

Summa momsbelopp.

Totalt (€)

Fakturans totalbelopp

 

Fakturans andra grunduppgifter

Fakturadatum

Fakturadatum.

Obligatorisk information

Betalningsvillkor (antal dagar)

Betalningsvillkor, antal dagar.

Obligatorisk information

Fakturans förfallodag

Fakturans förfallodag. Beräknas automatiskt (fakturadag + betalningsvillkor antal dagar)

Fakturans referensnummer

Fakturans referensnummer.

Faktureringsperiod

Faktureringsperiodens start- och slutdatum.

Obligatorisk information när faktura skickas.

Fakturans ämne

Faktureringsorsak.

Obligatorisk information när faktura skickas. Ange minst 5 tecken.

 

Fakturans tillägsuppgifter - avsnitt

Kundnummer

Kundnummer som visas på fakturan.

Fakturanummer

Fakturanummer som visas (internt) på fakturan.

Er referens

Er referensinformation på fakturan.

Vår referens

Vår referensinformation på fakturan.

Anmärkningstid (antal dagar)

Anmärkningstid som visas på fakturan, antal dagar.

Dröjsmålsränta (%)

Dröjsmålsränta som visas på fakturan.

Tillägsuppgifter

Informationstext som visas på fakturan.

 

Knappar

Bifoga dokument (Under avsnittet Fakturans tillägsuppgifter)

Bifoga dokument- med hjälp av tjänsten kan du bifoga bilaga/bilagor till fakturan som bifogad fil från din egen dator.

Med tjänsten Bilagor kan du söka och välja önskad bilaga från din egen dator med Öppna/Open-funktionen.  I samband med att du bifogar en bilaga kan du ange ett valfritt ord som beskrivning i handlingens namnfält för den valda bilagan.

När du valt en bilaga till Bifoga kundbok-fönstret ska du klicka på Bifoga-knappen så att bilaga bifogas till fakturan.

Spara som halvfärdig

Sparar fakturan under pågående arbete.

Om du ska spara en faktura under pågående arbete måste åtminstone ett av Fakturans beloppfält (Beskattat belopp eller Obeskattat belopp), fälten för Fakturadatum samt Betalningsvillkor vara angivana.

Avbryt

Avbryter fakturaredigering. Om man väljer Avbryt  igen under Bekräftelsepausen kommer man att flyttas till sidan Fakturor.

Kontroll och sändning

’Kontroll och sändning kontrollerar först att all obligatorisk information har angetts på rätt sätt. Om det inte saknas något i något fält öppnas Avtalets faktura sida för ’Kontroll och sändning. Om all obligatorisk information är angiven kan fakturan skickas för godkännande i tjänsten ’Godkänn och skicka’.