Tjänstens användargränssnitt är skalbart. Ändra storleken på texten via A-knapparna i övre listen eller via Textstorlek i webbläsarens Visa-meny.

Använd inte webbläsarens funktioner bakåt och framåt. Förflytta dig i tjänsten ned knapparna Tillbaka, Fortsätt eller Nästa. Andra funktionsknappar i tjänsten: Till e-tjänsternas förstasida, Radera, Lägg till kontaktperson, Ta bort ändringarna, Spara ändringarna, Lägg till kontakt.

Webbtjänstens förstasida är indelad i två spalter. I vänstra spalten finns e-tjänster på webben och tjänster som finns annanstans på webben. Till höger finns information om läget för ärendehaneringen.

En pil till vänster i tjänstemenyn betyder att menyn är stängd. Öppna menyn genom att klicka på pilen. En pil nedåt berättar att menyn har öppnats.

Understrukna rubriker och ord är länkar. I rubrikerna visas antalet öppna ärenden som siffror.

Tjänstens interna länkar öppnas i samma webbläsarfönster. Externa länkar öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Fält med obligatoriska uppgifter har markerats med asterisk *.

Jobb som är lediga
Du ser dina 5 första anmälda platser i anmälningsordning från den nyaste till den äldsta. I rubriken visas befattningsbenämning, kommun där arbetsplatsen ligger och anmälningsdag. Öppna de följande eller föregående 5 anmälda platserna med siffer- eller pilknapparna.

Platsannonsmallar
Du ser en lista över tidigare platsannonser som sparats som mallar. Du kan använda en mall som botten för en ny platsannons.

Jobb som inte är lediga, för vilka vi gjort presentationer av arbetssökande och arbetserbjudanden
Du ser sådana inte lediga jobb i anmälningsordning från den nyaste den till äldsta för vilka vi har presenterat arbetssökande eller om vilka vi har skickat arbetserbjudanden till sökande.  Uppgifterna raderas, när alla arbetssökande som valts ut för presentation eller fått ett arbetserbjudande har fått anteckningen att de fått ett jobb.

Uppdatera eller radera jobb
De ändringar som du gör sparas i realtid i tjänsten Lediga jobb samt i Eures-tjänsten.

Presentationer av arbetssökande
Du ser presentationerna av de arbetssökande vi valt ut i presentationsordning från den nyaste till den äldsta. Med nNästa-knappen söks uppgifterna om följande arbetssökande.

Skicka e-post till sökande
Skicka kontaktbegäran till arbetssökanden. Er diskussion fortsätter per e-post. Denna tjänst är inte tillgänglig, om den arbetssökande inte har uppgett sin e-postadress.

Jobb som väntar på behandling vid arbets- och näringsbyrån
Du ser de platsannonser som behöver kompletteras eller som du ännu själv vill diskutera innan de publiceras. Följ hur behandlingen av din anmälda plats framskrider.
Godkänd = annonsen har publicerats
Väntar = annonsen behöver kompletteras eller så väntar du på att arbets- och näringsbyrån tar kontakt
Inte färdigt = ärendet är inte färdigbehandlat arbets- och näringsbyrån

Arbetsprövningsmöjligheter
Följ upp hur behandlingen av arbetsprövningsmöjligheten som du anmält avancerar
Anmälda = Arbetsprövningsmöjligheter anmälda till TE-byrån
Under behandling = Arbetsprövningsmöjligheter som är under behandling i TE-byrån
Godkända = Arbetsprövningsmöjligheter som är godkända av TE-byrån
Att kompletteras = TE-byrån ber om komplettering av arbetsprövningsmöjlighetens uppgifter
Att bekräftas = TE-byrån ber om bekräftelse av förlängningen av arbetsprövningsmöjlighetens giltighet
Avslagna = TE-byrån godkänner inte den erbjudna arbetsprövningsmöjligheten

Ansökningar om lönesubvention
Följ hur behandlingen av din ansökan framskrider.
Halvfärdig
Har skickats till URA = har överförts till arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem
Under beredning
Beslutet har fattats/Subenvtion har beviljats

Utbetalningsansökningar
Sök ansökningar enligt start- och slutdatum för utbetalningens sökperiod.

Arbetsgivarens uppgifter
Kontrollera och ändra dina uppgifter. Utifrån dina adressuppgifter berättar vi vilken arbets- och näringsbyrå som har kund- och serviceansvar. Du ser dina gällande webbtjänste- eller Passari-avtal. Passari är en tjänst för direktöverföring av platsannonser.

Lägg till och ta bort kontaktpersoner. Ange Rekrytering, Sysselsättande, Utbildningsärenden eller Webbansvar som ansvarsområden. Ansvarsområdet Webbansvar anges automatiskt för den person som vi har skickat användarkoder för webbärenden till. Endast en kontaktperson kan ha webbansvar.

Om det namn som tjänsten Suomi.fi-fullmakter ger inte är korrekt, ska arbetsgivarens namn ändras i FODS.

Val av arbetsgivare
Välj arbetsgivare vars uppgifter du vill behandla.

Kontaktbegäran hos arbets- och näringsbyrån
Skicka kontaktbegäran till oss. Välj ärende som du vill diskutera.

Skriv ditt ärende i textfältet. Du kan använda 400 tecken. Om den begäran du skickat syns som rubrik sändningsdagen och de 80 första tecknen i ditt meddelande.

Din fråga och vårt svar visas som fråge-/svarskedjor, när du skickar ytterligare frågor om samma ämne via länken Tilläggsfråga.

Radera diskussionen via länken Radera kontaktbegäran och svarskedja.

De kontaktbegäranden du skickas visas i ordning enligt sändningsdagen från den nyaste till den äldsta. När vi har besvarat din kontaktbegäran, syns fråge/svarsmenyn som öppnad. Öppna svaret och frågan genom +-tecknet.