På fakturan kan anges pris med och/eller utan moms. Ett av dessa belopp måste alltid anges.