Ansökningsvillkoren måste alltid vara uppfyllda innan ansökan lämnas in.