Med arbetsgivarens bikostnader avses arbetsgivarens lagstadgade sjukförsäkrings-, arbetspensionsförsäkrings-, arbetsolycksfalls- och arbetssjukdomsförsäkringsavgifter samt den obligatoriska grupplivförsäkringsavgiften. 

Här anmäler du arbetsgivarens verkliga (inte kalkylerade) bikostnader i euro. 

Observera att de avgifter som arbetsgivaren förbehållit från arbetstagarens lön inte är arbetsgivarens bikostnader. I den andel av arbetspensionsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringsavgiften som anmäls kan man inte räkna med andelar som uppbärs av arbetstagaren.