Stödsökanden ska ha ett giltigt beslut om beviljande av lönesubvention för den period som utbetalningen gäller.

Välj det beslut enligt vilket du vill göra utbetalningsansökan eller vars tidigare inskickade utbetalningsansökningar du vill betrakta genom att klicka på knappen Visa i slutet av raden.  

Om du har ansökt om lönesubvention elektroniskt i tjänsten lönesubvention och sökningen inte returnerar det lönesubventionsbeslut du söker ska du kontakta TE-byrån.