Semesterersättning avser en ersättning för semester som inte tagits ut. Anmäl semesterersättningen och dess bikostnader som betalats under utbetalningsperioden. Semesterersättning och dess bikostnader är inte en kostnad som täcks med lönesubventionen.

Om inkomstuppgifterna har anmälts i Inkomstregistret med anmälningsmetod 2 hämtas den anmälda semesterersättningens summa på ansökan. Sökanden kan vid behov ändra uppgifterna. Beloppet bikostnader som riktas mot bruttosumman anmäls på eget datafält.

Inkomst-, förmån- och frånvarouppgifterna i Inkomstregistret som riktas till perioden Utbetalning ansöks för tiden visas bakom knappen Inkomstuppgifter.