Tvåspråkighet och översättning

När annonsen publiceras endast på finska eller på svenska, väljs detta språk som användargränssnittets språk i första sidans övre meny på E-tjänster för företag och arbetsgivare.  Då syns annonsen på privatkundens E-tjänster likadant oberoende av på vilket språk privatkunden använder tjänsten.

Om man önskar också en översättning för annonsen, ska man välja funktionen ”Översätt” på nedre kanten av sidan Arbetsprövningsmöjligheten. Då visas arbetsprövningsmöjlighetens annons på det språk privatkunden har valt för användargränssnittets språk. Översättningen får inte skickas som separat annons.

Att lägga till översättning

Översättningen kan läggas till först när alla obligatoriska uppgifter har ifyllts i den ”huvudspråkiga” annonsen. Översättningsfunktionen finns på annonsblankettens nedre kant. ”Översätt”-knappen öppnar en översättningssida, där fälten som behöver översättning finns. Uppgifter av huvudspråkets annons kan inte ändras på översättningssida. Översättningen ska sparas innan man går tillbaka till den huvudspråkiga annonssidan.

Observera, att översättningssidans Spara-knapp sparar översättningen bara tillfälligt. Annonsen och dess förändringar (också radering av översättningen) ska skickas till TE-byråns kundinformationssystem med knappen ”Skicka” som finns på  den huvudspråkiga sidan av blanketten.

Radering av översättningen

Översättningen kan raderas på översättningssidans knapp ”Radera översättningen.”