På sidan Uppgifterna i den valda fakturan visas fakturans information i utskriftsformat.

Längst upp på sidan visas fakturans id och fakturans status samt eventuellt meddelande från tjänsteman.


Knappar

Tillbaka till faktura-sidan

Går tillbaka till sidan med fakturalistor.

Redigera

Flyttar till sidan Faktura för kontrakt.

Redigering är bara tillåten för ofullständiga och tillbakaskickade fakturor.   

Radera

Tar bort vald faktura.

Borttagning är bara tillåten för ofullständiga (I behandling) fakturor.  

På denna sidan kan fakturan sparas på fil eller skrivas ut på papper genom att använda funktionerna i webläsaren.