Platsannonsen förs direkt in i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem, om den innehåller alla nödvändiga uppgifter.
Om uppgifterna i annonsen är ofullständiga eller om arbetsgivaren vill att arbets- och näringsbyrån ska ta kontakt innan annonsen publiceras, går annonsen först till arbets- och näringsbyråns s.k. väntområde. De annonser som befinner sig i väntområdet behandlas vid den arbets- och näringsbyrå som arbetsgivaren har fått användarkoderna från.

En avtalskund ser på sidan "Öppna platsannonser" i vilket skede behandlingen av platsannonsen är. Informationen är i realtid, dvs. om platsannonsen har gått direkt till informationssystemet, syns det på denna sida med statusen "Godkänd". Om annonsen emellertid har innehållit brister eller en kontaktbegäran, är statusen "Väntar", och då kan arbetsgivaren ta tillbaka annonsen för justering. Statusen "Under arbete" innebär att behandlingen är på hälft vid arbets- och näringsbyrån och att arbetsgivaren inte längre kan bearbeta den.