För att anmäla och administrera en lönesubventionerad arbetsplats krävs:

Suomi.fi-fullmakter – Fullmaktsärende: Administrera annonser om arbetsprövning och lönesubventionerade arbetsplatser
Behörigheterna i Katso: Administrera arbetsprövning lönesubventionsplats

Syftet med lönesubventioner är att förbättra yrkeskompetens hos den som anställs med lönesubvention och främja dennes sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. Om du planerar att anställa en person med lönesubventionering kan du anmäla arbetsplatsen i den här tjänsten. Då du anmäler en öppen lönesubventionerad arbetsplats visas den för lämpliga jobbsökanden som kan erhålla lönesubventionering. Det är möjligt att anmäla lönesubventionerade arbetsplatser via nätet från och med den 14 december 2019. I tjänsten ser du även de lönesubventionerade arbetsplatserna som sparats på arbets- och näringsbyråerna efter den 14 december 2019.

Även om lönesubventionen beviljas och betalas ut till arbetsgivaren utgår beviljandet av stödet alltid från den arbetslösa arbetssökandens behov av service. Lönesubvention kan beviljas för:

  • arbetsavtal som gäller tills vidare eller tidsbundna avtal samt läroavtalsutbildning.
  • även deltidsanställning om den som beviljar stödet anser detta vara ändamålsenligt och att det främjar den arbetssökandes möjligheter att få sysselsättning. Detta kan vara motiverat till exempel för den partiellt arbetssökandes sysselsättning.

Efter att du har valt en lämplig kandidat för den lönesubventionerade arbetsplatsen ska du ansöka om lönesubvention under Stöd för rekryteringen på Företagets och arbetsgivarens Mina e-tjänster.