Arbetsgivarens uppgifter
Kontrollera och ändra dina uppgifter. Utifrån dina adressuppgifter berättar vi vilken arbets- och näringsbyrå som har kund- och serviceansvar. Du ser dina gällande webbtjänste- eller Passari-avtal. Passari är en tjänst för direktöverföring av platsannonser.

Lägg till och ta bort kontaktpersoner. Ange Rekrytering, Lönesubvention, Utbildningsärenden, Webbansvar eller Arbetsprövningsmöjlighet som ansvarsområden. Ansvarsområdet Webbansvar anges automatiskt för den person som vi har skickat användarkoder för webbärenden till. Endast en kontaktperson kan ha webbansvar.

Om arbetsgivarens namn i TE-tjänsternas kundinformationssystem inte motsvarar arbetsgivarens namn i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, visas arbetsgivarens bägge namn.Om du vill byta namn på arbetsgivaren görs det med knappen Ersätt namn.

Om det namn som tjänsten Suomi.fi-fullmakter ger inte är korrekt, ska arbetsgivarens namn ändras i FODS.

Val av arbetsgivare

Välj arbetsgivare vars uppgifter du vill behandla.