Tvåspråkighet och översättning
Om annonsen endast önskas publiceras på finska eller svenska väljs språket i fråga i övre menyn på första sidan till Företagets och arbetsgivaren Mina e-tjänster som användargränssnittets språk. Då visas annonsens i personkundens Mina e-tjänster på samma sätt oberoende av om kunden använder tjänsten på finska eller svenska.
Om man även önskar översätta annonsen ska man använda Översättningsfunktionen för att anmäla den lönesubventionerade arbetsplatsen. Då visas annonsen i personkundens Mina e-tjänster enligt det språk kunden valt. Översättningen ska inte skickas som en skild annons.

Att lägga till översättningen
Översättningen kan läggas till i annonsen först efter att alla obligatoriska uppgifter för annonsen på ”huvudspråket” har lagts till. Översättningsfunktionen finns nere på anmälningsblanketten. Genom att klicka på knappen ”Lägg till översättning” visas en översättningssida som visar vilka fält som behöver en översättning. Uppgifterna i annonsen på huvudspråket kan inte ändras på översättningssidan. Översättningen ska sparas innan du återvänder till sidan med annonsen på huvudspråket.
Observera att översättningssidans knapp Spara endast sparar översättningen tillfälligt för behandlingens tid. Annonsen och dess ändringar (även raderingen av översättningen) ska ännu skickas till arbets- och näringsbyråns kunddatasystem med knappen ”Skicka” i slutet av blanketten på huvudspråket.

Att radera en översättning
Översättningen kan raderas med knappen Stäng översättningen på Översättningssidan.