Användning av tjänsten förutsätter att man loggat in med Suomi.fi-identifikation.

  • Suomi.fi-fullmakter - Fullmaktskoder: Ansöka om lönesubvention
  • Katso-koder: NTM-CENTRALEN - Uträttande av finansieringsärenden