Vid mottagande och publicering av jobb som ligger utomlands följs samma principer och kvalitetskriterier som för jobb som ligger i Finland. EURES-sakkunniga ansvarar för publiceringen av jobben.

Jobb som ligger i avtalsstater
EURES-rådgivarna publicerar jobb som ligger i deras eget land i EURES-portalen, som är den primära, för avtalsstaterna gemensamma kanalen för annonsering av jobb. Kommissionen har som mål att det ska fås till stånd ett så omfattande utbud av lediga jobb som möjligt i EURES-portalen, så att arbetssökande överallt i Europa omedelbart har möjlighet att se på samma annonser om lediga jobb. EURES är ett omfattande lager av CV:n, som registrerade arbetsgivare kan använda för rekrytering.

Om det finns berättigade skäl kan annonsen även (eller endast) publiceras i tjänsten Lediga jobb. Berättigade skäl kan vara att man vill stödja rekryteringssamarbetet inom områden där det finns överutbud i Finland, eller att man söker finsk/svenskpråkiga arbetstagare. Jobb som finns i det nordliga, gränsöverskridande arbetsmarknadsområdet kan man lämna platsannons om även på de nationella sidorna, om avsikten är att arbetet och boendet ska ske i olika stater.

Det inhämtas bekräftelse om arbetsplatsens tillförlitlighet från mållandets/värdlandets EURES-tjänst, och de EURES-sakkunniga antecknar uppgiften i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem URA. Om arbetsgivaren inte finns i URA eller om uppgifterna i annonsen inte är tillräckliga, publiceras platsannonsen först när man har fått en bekräftelse eller en precisering. Om man inte får de uppgifter som man har begärt, tas platsannonsen tillbaka.

Jobb som ligger utanför avtalsstaterna
Arbets- och näringsbyrån har ingen lagstadgad skyldighet att publicera platsannonser om jobb som ligger utanför avtalsstaterna. Huruvida sådana publiceras i tjänsten Lediga jobb bedöms alltid från fall till fall. I de anmälningar som publiceras skrivs det alltid in en friskrivningsklausul, där det står att ”arbets- och näringsbyrån ansvarar inte för uppgifterna i annonsen och hjälper inte till med att skaffa arbetstillstånd".