Inom tjänsten navigerar man endast med tjänstens egna knappar "Till framsidan" och "Tillbaka".


Använd inte webbläsarens "bakåt" och "framåt", eftersom det gör att alla osparade uppgifter på sidan går förlorade.