Betalningsmottagarens namn.

Ange minst 5 tecken i fältet. Obligatorisk information när faktura skickas.

Till ny faktura hämtas som standard denna information från tidigare skickad faktura.