Om den öppna lönesubventionerade arbetsplatsen inte har tillsatts inom tre månader och arbetsgivaren eller arbets- och näringsbyrån inte har raderat annonsen skickas ett e-postmeddelande automatiskt till den ansvarsperson som namnges som lönesubventionens ansvarsperson i Arbetsgivarens uppgifter.

I meddelandet uppmanas arbetsgivaren att kontrollera om annonsen ännu är aktuell och att de uppgifter som tidigare anmälts inte har ändrats. Om arbetsgivaren inte gör den här anmälan inom 14 dygn raderas annonsen automatiskt.

Om något måste rättas till i annonsen bekräftas den inte, utan arbetsgivaren gör en ny annons.