På sidan Fakturor kan man bläddra bland tidigare fakturor eller skapa ny faktura.

Gör en ny faktura

Flytta till sidan för Avtalets faktura där du kan lägga till information till den nya fakturan och skicka fakturan för godkännande.

Fakturor – som standard visas tidigare fakturor sorterade efter förfallodatum i tabellen, på så sätt att de senaste fakturorna kommer först. Det går att ändra fakturaordningen i tabellen med hjälp av pilen bredvid kolumnrubriken, så att fakturorna sorteras efter kolumnvärden.

Genom att klicka på pil-ikonen till vänster om tabellen öppnas fakturafunktioner på raden nedan. Funktionernas tillåtlighet beror på fakturans status – om funktionen inte är tillåten för den valda fakturan i tabellen, visas den i grått.

Visa meddelandet

Visar meddelande från tjänsteman, om sådant har utfärdats.

Radera

Radera vald faktura.

Borttagning är bara tillåten för halvfärdiga fakturor.  

Annullera fakturan

Annullerar bort vald faktura.   

Annullering är endast tillåten för fakturor med statusen skickade - och returnerade fakturor.  

Visa

Flyttar till sidan Uppgifterna i den valda fakturan, där visas faktura i utskriftsformat.

Redigera

Flyttar till sidan Avtalets faktura.

Redigering är endast tillåten för fakturor med statusen halvfärdig- och returnerade fakturor.   

Visa bilagorna

Öppnar bifogad lista till fakturan från bifogad fil.

Genom att på listan klicka på bilagans namn kan man öppna bilagan för granskning.

Man kan även ta bort bilagan, om fakturan är halvfärdig eller returnerad.