Betalningsmottagarens kontonummer.

Obligatorisk information när faktura skickas.

Till ny faktura hämtas som standard denna information från tidigare skickad faktura.