Anmäl semesterpenningen och dess bikostnader som betalats under utbetalningsperioden. 

Om inkomstuppgifterna har anmälts i Inkomstregistret med anmälningsmetod 2 hämtas den anmälda semesterpenningens summa på ansökan. Sökanden kan vid behov ändra uppgifterna. Beloppet bikostnader som riktas mot bruttosumman anmäls på eget datafält.

Inkomst-, förmån- och frånvarouppgifterna i Inkomstregistret som riktas till perioden Utbetalning ansöks för tiden visas bakom knappen Inkomstuppgifter.

Observera att om semesterpenningen eller en del av den har betalats ut för semesterdagar som inte tagits ut är semesterpenningen för de outtagna semesterdagarna inte en lönekostnad som täcks med lönesubventionen. Anmäl andelen semesterpenning för outtagna semesterdagar med bikostnader i punkten Tilläggsuppgifter på utbetalningsansökan.