Anmäl utbildningsersättningens belopp med utbetalningens sökperiod specificerad per månad.