BIC-koden (Bank Identification Code) är bankens identifikationskod. Applikationen får ut bankens BIC-kod från IBAN-kontonumret så ingen information behöver anges i fältet. Mer information om BIC-koderna finns bl.a. på bankernas webbplatser.