Kontaktpersonen förmedlas via Suomi.fi-identifikationen. 

Kontaktpersonen är kopplad till användarrättigheten som fastställts via Suomi.fi och kan inte ändras i den här tjänsten.