Börja göra en ny utbetalningsansökan antingen genom att klicka på Gör ny utbetalningsansökan eller genom att kopiera en tidigare ansökan. Fyll i eller uppdatera de uppgifter som behövs på ansökan (de med röd asterisk är obligatoriska) och skicka in ansökan med knappen Skicka nere på sidan. Mottagningsmeddelandet och koden för en inskickad ansökan visas uppe på den inskickade utbetalningsansökan.

Du kan spara ansökan som halvfärdig med knappen Spara och fortsätt senare och senare fortsätta fylla i ansökan med knappen Redigera.