Anmäl den lön med bikostnader som betalats ut utifrån arbetets resultat under utbetalningsperioden. Sådan här lön är t.ex. provisions-, resultat-, ackordslön samt initiativ- och vinstarvode. Lön som betalats ut enligt arbetets resultat (prestationslön) med bikostnader är inte en kostnad som täcks med lönesubventionen. 

Till lönekostnader som täcks med subventionen räknas endast den del av lönekostnaderna som baserar sig på en på förhand överenskommen tidlön (tim- eller månadslön).

Om inkomstuppgifterna har anmälts i Inkomstregistret med anmälningsmetod 2 hämtas de anmälda inkomstslagen med summor på ansökan. Sökanden kan vid behov ändra uppgifterna. Beloppet bikostnader som riktas mot bruttosumman anmäls på eget datafält.

Inkomst-, förmån- och frånvarouppgifterna i Inkomstregistret som riktas till perioden Utbetalning ansöks för tiden visas bakom knappen Inkomstuppgifter.