Ilmoita maksatusjaksolla maksettu työn tuloksen perusteella maksettu palkka ja sen sivukulut. Tällaista palkkaa on esim. provisio-, tulos-, urakkapalkka sekä aloite- ja voittopalkkio. Työn tuloksen perusteella (suorituspalkka) maksettu palkka sivukuluineen ei ole palkkatuella katettava kustannus. 

Tuella katettaviin palkkauskustannuksiin luetaan vain se osuus palkkauskustannuksista, joka perustuu ennakolta sovittuun aikapalkkaan (tunti- tai kuukausipalkkaan).


Mikäli tulotiedot on ilmoitettu Tulorekisteriin käyttäen ilmoitustapaa 2, ilmoitetut tulolajit summatietoineen tuodaan hakemukselle. Tietoa voidaan tarvittaessa muokata hakijan toimesta. Bruttosummaan kohdistuva sivukulujen määrä ilmoitetaan omassa tietokentässä.

Maksatusta haetaan ajalta -aikavälille kohdistuvat Tulorekisteristeriin ilmoitetut tulo-, etuus- ja poissaolotiedot ovat nähtävissä painikkeen Tulotiedot takaa.