Työnantajan sivukuluilla tarkoitetaan työnantajan lakisääteistä sairausvakuutus-, työttömyysvakuutus-, työeläkevakuutus-, työtapaturmavakuutus- ja ammattitautivakuutusmaksua sekä pakollista ryhmähenkivakuutusmaksua. 

Ilmoita tässä kohdassa työnantajan todelliset (ei laskennallisia) sivukulut euromääräisenä. 

 

Huomioi, että työnantajan työntekijän palkasta pidättämät maksut eivät ole työnantajan sivukuluja. Työeläkevakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksun ilmoitettavaan osuuteen ei voida laskea kuuluvaksi työntekijältä perittyjä osuuksia.