Lomakorvaus tarkoittaa korvausta pitämättömistä lomista. Ilmoita maksatusjaksolla maksettu lomakorvaus ja sen sivukulut. Lomakorvaus sivukuluineen ei ole palkkatuella katettava kustannus.


Mikäli tulotiedot on ilmoitettu Tulorekisteriin käyttäen ilmoitustapaa 2, ilmoitettu lomakorvauksen summatieto tuodaan hakemukselle. Tietoa voidaan tarvittaessa muokata hakijan toimesta. Bruttosummaan kohdistuva sivukulujen määrä ilmoitetaan omassa tietokentässä

Maksatusta haetaan ajalta -aikavälille kohdistuvat Tulorekisteristeriin ilmoitetut tulo-, etuus- ja poissaolotiedot ovat nähtävissä painikkeen Tulotiedot takaa.