Työtehtävän kuvaus
Kerro selkeästi ja yksityiskohtaisesti tarjolla olevasta työtehtävästä. Kerro myös tehtävän vaatimuksista ja työajasta. Kuvauksen pituus voi olla korkeintaan 800 merkkiä. Jos Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa Työnantajan tietoihin on lisätty internetsivun osoite, näkyy tämä osoite palkkatukipaikkaa etsiville henkilöasiakkaille ja he voivat tutustua yritykseenne jo etukäteen. TE-toimisto tarkistaa lähettämäsi ilmoituksen ennen sen julkaisemista.

Yhteyshenkilö, puhelin, sähköposti
Ilmoituksen yhteyshenkilö on henkilö, joka antaa lisätietoja tehtävästä. Yhteyshenkilöitä voi olla useita.  Max. 600 merkkiä.

Työpaikan lähiosoite
Työpaikan lähiosoite. Max. 50 merkkiä.

Postinumero
Tässä palvelussa ilmoitettavan palkkatukipaikan tulee sijaita Suomessa. Jos tarjottava palkkatukipaikka sijaitsee ulkomailla, ota yhteyttä TE-toimistoon.

Työnantajan viite
Palkkatukipaikan yksilöivä tunnus, esim. tehtävän numero omassa järjestelmässänne. Max. 30 merkkiä.

Toimipiste tai muu tarkenne
Esimerkiksi toimipiste, osasto tai yksikkö. Max. 80 merkkiä.

Työaika
Onko kyseessä kokoaika- vai osa-aikatyö.

Palkka
Ilmoita euromääräinen palkka tai palkkauksen peruste, esim. sovellettava työehtosopimus.

Olen kiinnostunut palkkaamaan henkilön, jonka palkkauskustannuksiin voidaan myöntää palkkatukea (valitse vähintään yksi vaihtoehto)
Huomioithan, että 100%:n tukea voidaan harkita myönnettäväksi vain yhdistykselle, säätiölle tai rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle.

Työnantaja on kiinnostunut työhönvalmennuspalvelusta
Työhönvalmennus on TE-toimiston hankkima ostopalvelu. TE-toimisto voi tarjota työhönvalmennusta sekä ennen työsuhteen alkua että työsuhteen aikana, kun henkilöasiakas tarvitsee henkilökohtaista tukea työsopimuksen solmimiseen ja/tai työsuhteen vakiinnuttamiseen. Työhönvalmentaja voi auttaa työtehtävien räätälöinnissä ja omaksumisessa.  Perehdytys työtehtäviin on kuitenkin aina työnantajan vastuulla. Työhönvalmennus tarjoaa työnantajalle tietoa työnhakijan osaamisesta ja tarvittaessa TE-toimiston työllistymistä edistävistä tukimuodoista (esim. työolosuhteiden järjestelytuki). Työhönvalmentaja voi toimia esimerkiksi palkkatukiasioissa työnantajan valtuuttamana asiamiehenä. Palvelun enimmäiskesto on 50 tuntia työllistyjää kohden 12 kuukauden aikana.

Onko työnantaja irtisanonut työntekijän tuotannollisista tai taloudellisista syistä siten, että työntekijän irtisanomisaika on päättynyt edeltäneiden 12 kuukauden aikana?
Palkkatukea on mahdollista saada irtisanomisista tai lomautuksista huolimatta, jos työnantaja on ottanut tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotun työntekijän takaisin työsuhteeseen.

Palkkatukipaikan lähettäminen
Palkkatukipaikka ei tallennu suoraan TE-toimiston asiakastietojärjestelmään. Ennen julkaisua se tarkistetaan siinä TE-toimistossa, jonka alueella palkkatukipaikka postinumeron perusteella sijaitsee.