ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen eli KEHA-keskuksen tavoitteena on taata TE-palveluiden Oma asiointi -palvelun saavutettavuus osoitteessa http://www.te-palvelut.fi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 ja kansallisen lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee TE-palveluiden henkilö- ja yritysasiakkaiden omaa asiointia TE-palvelujen sivustolla. Muilta osin TE-palvelut.fi -sivuston saavutettavuusseloste löytyy osoitteessa https://www.te-palvelut.fi/erikoissivut/saavutettavuusseloste.

Saavutettavuuden arviointi on tehty itsearviointina yhteistyössä sovellustoimittajan kanssa. Työkaluina on käytetty WebAIM WAVE selainlisäosaa ja NVDA-ruudunlukuohjelmaa. Tästä ohjelmasta lisätietoja saavutettavuus.fi-sivustolta (http://www.saavutettavuus.fi/nvda.php).

Vaatimustenmukaisuustilanne

Nämä verkkosivustot täyttävät WCAG 2.1 -vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

TE-palveluiden asiointisovellukset on otettu käyttöön ennen 23.9.2018, joten niiden on oltava saavutettavia viimeistään 23.9.2020. Sovelluksen kokonaisvaltainen uusiminen on käynnissä, jonka vuoksi nykyiseen Oma asiointi -palveluun on tehty saavutettavuuden kannalta vain välttämättömiä WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA -tasoisia parannuksia. Oma asiointi -palvelu on pääosin saavutettava. Saavutettavuutta parantavia muutoksia toteutetaan edelleen tarvittaessa kunnes nykyiset TE-palveluiden Oma asiointi -palvelut korvautuvat uusilla palveluilla vuoden 2022 aikana.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa, koska sivustoon sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

TE-palveluiden Oma asiointi -palvelut ovat poistuvia palveluita, joiden käyttö on päättymässä uuden järjestelmäkokonaisuuden käyttöönoton yhteydessä. Asiointipalveluiden tuotantokäyttö alkoi eri vaiheissa 2000-luvun alkupuolella. Vanhimmat nykyisin tuotantokäytössä olevat asiointipalvelut on otettu käyttöön vuonna 2006 ja niitä on toteutettu useilla eri teknisillä kokonaisuuksilla. Näiden kaikkien palveluiden muuttaminen saavutettaviksi ei onnistu ilman suuria muutoksia.

AVO Ammatinvalintaohjelmaan ja Työelämätutkaan ei ole tehty saavutettavuuden kriteerien mukaisia parannuksia. Nämä Oma asioinnin palveluosuudet eivät ole henkilöasiakkaan pakollisia tehtäviä, vaan ovat apuna ammatin ja työn valinnassa. Näiden käyttö ei ole välttämätöntä työnhaun käynnistämisessä.

Saavuttamaton sisältö ja puutteet (WCAG-kriteerien A- ja AA -tason mukaan)

Seuraavat kriteerit koskevat Oma asioinnin palveluosuuksia, pl. edellisessä kappaleessa mainitut kaksi osuutta. Oma asiointi -palvelu koostuu palveluosuuksista, joita on yhteensä 18.

WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet. Palveluosuudet, jotka eivät kaikilta osin täytä WCAG 1.3.1 vaatimusta ovat Selvityspyyntölomakkeet, Palkkatukihakemuksen jättäminen ja Starttirahahakemuksen jättäminen.

WCAG 1.4.10 Responsiivisuus. Palveluosuudet, joiden toteutus ei täytä WCAG1.4.10 vaatimusta ovat Selvityspyyntölomakkeet, Työnantajan työpaikkailmoitukset, Henkilöasiakkaan kurssinhakijapalvelut ja tähän liittyvä Kirjautumisen valinta.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä uudistettu saavutettavuusseloste on laadittu 7.12.2020 ja muokattu viimeksi 6.4.2021, muokkauksissa on huomioitu Aluehallintoviraston ohjauskirje.

Palaute ja yhteystiedot

Mikäli ette saa Oma asioinnin palveluosuuksista kaikkea haluamaanne tietoa tai teillä on vaikeuksia käyttää sivustoa, anna palautetta tai pyydä tietoja omasta TE-toimistostasi (Yhteystiedot) tai puhelinpalvelusta 0295 025 500.

TE-palveluiden Oma asiointi -palvelujen saavutettavuuteen liittyvän palautteen voitte lähettää sähköpostilla kirjaamo.keha@ely-keskus.fi. Palautetta antaessanne mainitkaa, että palautteenne koskee TE-palveluiden Oma asiointi -palvelua. Tällöin palautteenne ohjautuu käsiteltäväksi KEHA-keskuksen toiminnan kehittämisyksikköön.

Täytäntöönpanomenettely

Jos ette saa pyytämiänne tietoja tai palautteeseenne ei ole tyydyttävästi vastattu kahden viikon kuluessa, voitte ilmoittaa asiasta saavutettavuutta valvovalle viranomaiselle, joka on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Selvityspyynnön voitte tehdä sivulla https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/ tai lähettää sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@avi.fi.