ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen eli KEHA-keskuksen tavoitteena on taata TE-palveluiden Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelun saavutettavuus osoitteessa https://asiointi.mol.fi/tomas/ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 ja kansallisen lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee TE-palveluiden henkilö- ja yritysasiakkaiden Oma asiointi -palvelua. Asiakas ohjautuu Työmarkkinatorilta Oma asiointiin. Työmarkkinatorin saavutettavuusseloste löytyy osoitteesta https://tyomarkkinatori.fi/info/tietoa-palvelusta/saavutettavuusseloste ja paikallisten TE-palveluiden sivuston saavutettavuusseloste löytyy osoitteesta https://toimistot.te-palvelut.fi/erikoissivut/saavutettavuusseloste.

Saavutettavuuden arviointi on tehty itsearviointina yhteistyössä sovellustoimittajan kanssa. Työkaluina on käytetty WebAIM WAVE selainlisäosaa ja NVDA-ruudunlukuohjelmaa. Tästä ohjelmasta lisätietoja saavutettavuus.fi-sivustolta (http://www.saavutettavuus.fi/nvda.php).

Vaatimustenmukaisuustilanne

Nämä verkkosivustot täyttävät WCAG 2.1 -vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

TE-palveluiden asiointisovellukset on otettu käyttöön ennen 23.9.2018, joten niiden on oltava saavutettavia viimeistään 23.9.2020. Sovelluksen kokonaisvaltainen uusiminen on käynnissä, jonka vuoksi nykyiseen Oma asiointi -palveluun on tehty saavutettavuuden kannalta vain välttämättömiä WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA -tasoisia parannuksia. Oma asiointi -palvelu on pääosin saavutettava. Saavutettavuutta parantavia muutoksia toteutetaan edelleen tarvittaessa kunnes nykyiset TE-palveluiden Oma asiointi -palvelut korvautuvat uusilla palveluilla vuoden 2024 aikana.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa, koska sivustoon sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

TE-palveluiden Oma asiointi -palvelut ovat poistuvia palveluita, joiden käyttö on päättymässä uuden järjestelmäkokonaisuuden käyttöönoton yhteydessä. Asiointipalveluiden tuotantokäyttö alkoi eri vaiheissa 2000-luvun alkupuolella. Vanhimmat nykyisin tuotantokäytössä olevat asiointipalvelut on otettu käyttöön vuonna 2006 ja niitä on toteutettu useilla eri teknisillä kokonaisuuksilla. Näiden kaikkien palveluiden muuttaminen saavutettaviksi ei onnistu ilman suuria muutoksia.

AVO Ammatinvalintaohjelmaan ja Työelämätutkaan ei ole tehty saavutettavuuden kriteerien mukaisia parannuksia. Nämä Oma asioinnin palveluosuudet eivät ole henkilöasiakkaan pakollisia tehtäviä, vaan ovat apuna ammatin ja työn valinnassa. Näiden käyttö ei ole välttämätöntä työnhaun käynnistämisessä.

PDF-dokumentteihin ei ole tehty saavutettavuuden kriteerien mukaisia parannuksia järjestelmän elinkaari huomioiden.

Saavuttamaton sisältö ja puutteet (WCAG-kriteerien A- ja AA -tason mukaan)

Seuraavat kriteerit koskevat Oma asioinnin palveluosuuksia, pl. edellisessä kappaleessa mainitut kaksi osuutta. Oma asiointi -palvelu koostuu palveluosuuksista, joita on yhteensä 18.

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö. Palveluosuudet, jotka eivät kaikilta osin täytä WCAG 1.1.1 vaatimusta, ovat Etusivun toteutus ja Aloita työnhaku -prosessi.

WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet. Palveluosuudet, jotka eivät kaikilta osin täytä WCAG 1.3.1 vaatimusta ovat Etusivu, Sisäänkirjautumissivu, Omat tiedot, Selvityspyyntölomakkeet, Yhteydenotto, Saavutettavuusseloste, Kaikki asiointi, Aloita työnhaku -prosessi ja Palkkatukihakemuksen jättäminen.

WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys. Palveluosuudet, jotka eivät kaikilta osin täytä WCAG 1.3.2 vaatimusta, ovat Etusivu, Kaikki asiointi ja Aloita työnhaku -prosessi.

WCAG 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus. Palveluosuus, joka ei kaikilta osin täytä WCAG 1.3.5 vaatimusta, on Omat tiedot.

WCAG 1.4.1 Värien käyttö. Palveluosuus, joka ei kaikilta osin täytä WCAG 1.4.1 vaatimusta, on Chat-palvelu.

WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi). Palveluosuus, joka ei kaikilta osin täytä WCAG 1.4.1 vaatimusta, on Etusivu.

WCAG 1.4.10 Responsiivisuus. Palveluosuudet, joiden toteutus ei täytä WCAG1.4.10 vaatimusta ovat Etusivu, Selvityspyyntölomakkeet, Työnantajan työpaikkailmoitukset, Henkilöasiakkaan kurssinhakijapalvelut ja tähän liittyvä Kirjautumisen valinta.

WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti. Palveluosuus, jotka eivät kaikilta osin täytä WCAG 1.4.11 vaatimusta ovat Etusivu ja Aloita työnhaku -prosessi.

WCAG 1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa. Palveluosuus, joka ei kaikilta osin täytä WCAG 1.4.13 vaatimusta, on Aloita työnhaku -prosessi.

WCAG 2.1.1 Näppäimistö. Palveluosuus, joka ei kaikilta osin täytä WCAG 2.1.1 vaatimusta, on Aloita työnhaku -prosessi.

WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys. Palveluosuudet, jotka eivät kaikilta osin täytä WCAG 2.4.3 vaatimusta, ovat Aloita työnhaku -prosessi ja Kaikki asiointi.

WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa). Palveluosuudet, jotka eivät kaikilta osin täytä WCAG 2.4.4 vaatimusta, ovat Sisäänkirjautumissivu, Kaikki asiointi ja Etusivu.

WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput. Palveluosuus, joka ei kaikilta osin täytä WCAG 2.4.6 vaatimusta, on Chat-palvelu.

WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus. Palveluosuus, joka ei kaikilta osin täytä WCAG 2.4.7 vaatimusta, on Saavutettavuusseloste.

WCAG 3.1.2 Osien kieli. Palveluosuus, joka ei kaikilta osin täytä WCAG 3.1.2 vaatimusta, on Tietosuoja-sivu.

WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet. Palveluosuudet, jotka eivät kaikilta osin täytä WCAG 3.3.2 vaatimusta, ovat Yhteydenotto-sivun toteutus, Omat tiedot ja Aloita työnhaku -prosessi.

WCAG 3.3.3 Virheen korjausehdotus. Palveluosuus, jonka toteutus ei täytä WCAG 3.3.3-vaatimusta, on Omat tiedot -sivu.

WCAG 4.1.1 Jäsentäminen. Palveluosuudet, joiden toteutus ei täytä WCAG 4.1.1 vaatimusta ovat Oma asiointi -etusivu, Kaikki asiointi -sivu, Asioinnin valinta ja Aloita työnhaku -ohjeet.

WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo. Palveluosuudet, jotka eivät kaikilta osin täytä WCAG 4.1.2 vaatimusta, ovat Etusivu ja Aloita työnhaku -prosessi.

WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit. Palveluosuudet, joiden toteutus ei täytä WCAG 4.1.3 vaatimusta ovat Aloita työnhaku -prosessi ja Yhteydenotto.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä uudistettu saavutettavuusseloste on laadittu 7.12.2020 ja muokattu viimeksi 30.11.2023. Selosteen kuvausta saavuttamattomasta sisällöstä on päivitetty.

Palaute ja yhteystiedot

Mikäli ette saa Oma asioinnin palveluosuuksista kaikkea haluamaanne tietoa tai teillä on vaikeuksia käyttää sivustoa, anna palautetta tai pyydä tietoja omasta TE-toimistostasi (https://toimistot.te-palvelut.fi/yhteystiedot) tai puhelinpalvelusta 0295 025 500.

TE-palveluiden Oma asiointi -palvelujen saavutettavuuteen liittyvän palautteen voitte lähettää sähköpostilla kirjaamo.keha@ely-keskus.fi. Palautetta antaessanne mainitkaa, että palautteenne koskee TE-palveluiden Oma asiointi -palvelua. Tällöin palautteenne ohjautuu käsiteltäväksi KEHA-keskuksen toiminnan kehittämisyksikköön.

Täytäntöönpanomenettely

Jos ette saa pyytämiänne tietoja tai palautteeseenne ei ole tyydyttävästi vastattu kahden viikon kuluessa, voitte ilmoittaa asiasta saavutettavuutta valvovalle viranomaiselle, joka on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Selvityspyynnön voitte tehdä sivulla https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/ tai lähettää sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@avi.fi.