Kun ilmoitus halutaan julkaista vain suomeksi tai ruotsiksi, valitaan ko. kieli Oma asiointi -verkkopalvelun etusivun ylävalikosta käyttöliittymän kieleksi. Tällöin ilmoitus näkyy samanlaisena Internetin Avoimet työpaikat -verkkopalvelussa riippumatta siitä, käyttääkö työnhakija palvelua suomen tai ruotsin kielellä.

Jos paikkailmoitukseen halutaan myös käännös, on käytettävä paikkailmoitussivun alareunasta löytyvää ”Käännös” –toimintoa. Tällöin ”Avoimet työpaikat” –tiedotuksessa näytetään ilmoitus työnhakijan valitseman sivustokielen mukaisesti. Käännöstä ei saa lähettää erillisenä ilmoituksena, koska silloin ilmoitus esiintyy mm. Internet-tiedotuksessa kaksi kertaa ja myös muutosten teko vaikeutuu (esim. paikan poisto Internetistä).

Käännöksen lisääminen
Käännös voidaan lisätä paikkailmoitukseen vasta sen jälkeen, kun ”pääkielisen” ilmoituksen kaikki pakolliset tiedot on täytetty. Tunnistautunut työnantaja voi lisätä käännöksen myös jälkikäteen verkkopalvelun kohdasta "Avoinna olevat työpaikat, linkki Työpaikan päivittäminen ja poisto ."
Käännöstoiminto löytyy paikkailmoituslomakkeen alaosasta. ”Lisää käännös” -painikkeesta avautuu käännössivu, johon on lisätty ilmoituksen käännöstä tarvitsevat kentät. Pääkielisen ilmoituksen tietoja ei voi muuttaa käännössivulla. Käännös tulee tallentaa, ennen pääkielisen ilmoituksen sivulle palaamista.
Huomaa, että käännössivun Tallenna-painike tallentaa käännöksen vain tilapäisesti käsittelyn ajaksi. Paikkailmoitus ja sen muutokset (myös käännöksen poisto) on vielä lähetettävä työ- ja elinkeinotoimiston tietojärjestelmään pääkielisen lomakkeen lopussa olevalla ’Lähetä’ –painikkeella.
Käännös kannattaa tarkistaa paikkailmoituksen käännössivun ”Esikatselussa”. Siellä se näkyy pääpiirteissään sellaisena, kuin se Internetin ”Avoimet työpaikat” -verkkopalvelussa tulisi näkymään. Pääkielisen ilmoituksen voi tarkistaa vastaavasti ko. sivun esikatselussa. Katso myös

Käännöksen poistaminen
Käännöksen olemassaolo näkyy pääkielisen ilmoitussivun alaosassa tekstinä ”Paikkailmoituksesta on olemassa käännös”. Käännöksen voi poistaa Käännös-sivun Poista käännös –painikkeella.