Jos ilmoituksessa on puutteita tai sitä halutaan tarkennettavan, TE-toimisto palauttaa ilmoituksen täydennettäväksi. Jos työnantaja ei pyynnöistä huolimatta korjaa puutteita, TE-toimisto hylkää ilmoituksen. Tietoa ilmoituksen täydentämisestä tai hylkäämisestä lähetetään Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palveluun.