Päivärahat, kilometrikorvaukset tai muut verovapaat korvaukset eivät ole palkkatuella katettavia palkkauskustannuksia.  

Mikäli tulotiedot on ilmoitettu Tulorekisteriin käyttäen ilmoitustapaa 2, ilmoitetut tulolajit tuodaan hakemukselle. Tietoa voidaan tarvittaessa muokata hakijan toimesta. 

 

Maksatusta haetaan ajalta -aikavälille kohdistuvat Tulorekisteristeriin ilmoitetut tulo-, etuus- ja poissaolotiedot ovat nähtävissä painikkeen Tulotiedot takaa.