Tiedot haettavalta maksatusjaksolta on annettava kuukausittain eriteltyinä (korvattavat päivät, bruttopalkka ja työnantajan sivukulut). 

Mikäli ilmoitettu maksatusjakso on pitempi kuin kuukauden mittainen ajanjakso (esim. 24.04.2020-31.05.2020), edellä mainitut tiedot tulee eritellä kuukausitasolla Lisätietoja -kentässä.


Mikäli Maksatusta haetaan ajalle -aikaväli vastaa Tulorekisteriin ilmoitettua palkanmaksukautta tai etuuden ansaintakautta, aikajaksolle osuvat tulo-, etuus- ja poissaolotiedot nostetaan hakemukselle. Tilanteissa, joissa Tulorekisteriin ilmoitettu palkanmaksukausi tai etuuden ansaintakausi poikkeaa Maksatusta haetaan ajalta –aikavälistä tiedot on kohdistettava haettavalle jaksolle manuaalisesti.

Maksatusta haetaan ajalta -aikavälille kohdistuvat Tulorekisteristeriin ilmoitetut tulo-, etuus- ja poissaolotiedot ovat nähtävissä painikkeen Tulotiedot takaa.