Muulla tuella tarkoitetaan kaikkea tuella palkatun palkkauskustannuksiin maksettavaa tukea (esim. kuntalisä). Ilmoita, mitä tukea palkkauskustannuksiin maksetaan, tuen määrä ja myöntöperuste hakujaksolla kuukausittain eriteltynä. 

Mikäli hakija on toiminut sijaissaajan roolissa suhteessa maksettuun etuuteen, jonka ansaintakausi osuu kokonaan tai osittain haettavalle ajalle tuodaan ne hakemukselle ilmoitetun mukaisesti. 

 

Maksatusta haetaan ajalta -aikavälille kohdistuvat Tulorekisteristeriin ilmoitetut tulo-, etuus- ja poissaolotiedot ovat nähtävissä painikkeen Tulotiedot takaa.