Med övrigt stöd avses allt stöd som betalas för lönekostnaderna för den som anställts med subventionen (t.ex. kommuntillägg, understöd från tipsmedel). Anmäl vilket stöd som betalas ut för lönekostnaderna, stödets belopp och tilldelningskriterium specificerat per månad under utbetalningens stödperioden.

I fall den sökande har agerat som ställföreträdande mottagare i förhållande till den utbetalda förmån, vars intjänandeperiod helt eller delvis faller på den begärda perioden, kommer informationen att importeras enligt vad som anmälts till inkomstregistret.

Inkomst-, förmån- och frånvarouppgifterna i Inkomstregistret som riktas till perioden Utbetalning ansöks för tiden visas bakom knappen Inkomstuppgifter.