Bruttolön är summan av tidslön och andra lönedelar, förutom de lönekomponenter som senare efterfrågas i ansökan (till exempel semesterlön och semesterersättning).

Om perioden i Utbetalning ansöks för tiden motsvarar löneutbetalningsperioden, anmälningssätt 2, som anmälts till Inkomstregistret lyfts uppgifter om inkomst, förmån och frånvaro med på ansökan.

Om löneutbetalningsperioduppgiften som anmälts till Inkomstregistret avviker från perioden Utbetalning ansöks för tiden ska uppgifterna riktas in manuellt på perioden.

Om semesterpenning eller semesterersättning ingår i bruttolönen ska denna anmälas under egen punkt på utbetalningsansökan.

Inkomst-, förmån- och frånvarouppgifterna i Inkomstregistret som riktas till perioden Utbetalning ansöks för tiden visas bakom knappen Inkomstuppgifter.