Direktöverföringstjänsten (Passari) möjliggör flytt av arbetsplatsannonsen i elektroniskt format direkt från arbetsgivarens använda rekryteringssystem till TE-tjänstens kundinformationssystem (URA) och därifrån sedan till Lediga jobb-tjänsten.
Faktureringstjänsten för arbetskraftsutbildning och träning möjliggör sändning av fakturor rörande arbetskraftsutbildning eller träning i elektronisk form direkt från arbetsgivarens använda faktureringssystem till TE-tjänstens kundinformationssystem.

Användning av Web Services (WS)-tjänsten förutsätter att man gör en motsvarande gränssnittstjänst för WS-clienten. Dokumentering rörande gränssnittets konstruktion finns tillgänglig på adressen ura@ely-keskus.fi
För att sparande av användarinformation ska lyckas, ska man på Arbetsgivarens informationssida finna minst en kontaktperson, som är ansvarig för internet och epostadress.