Skicka kontaktbegäran till oss. Välj ärende som du vill diskutera.

Skriv ditt ärende i textfältet. Du kan använda 400 tecken. Om den begäran du skickat syns som rubrik sändningsdagen och de 80 första tecknen i ditt meddelande.

Din fråga och vårt svar visas som fråge-/svarskedjor, när du skickar ytterligare frågor om samma ämne via länken Tilläggsfråga.

Radera diskussionen via länken Radera kontaktbegäran och svarskedja.

De kontaktbegäranden du skickas visas i ordning enligt sändningsdagen från den nyaste till den äldsta. När vi har besvarat din kontaktbegäran, syns fråge/svarsmenyn som öppnad. Öppna svaret och frågan genom +-tecknet.

En arbetsgivare som identifierat sig med Suomi.fi-identifikation kan lämna en begäran om kontakt med bifogade dokument till arbets- och näringsbyrån. Avtalsarbetsgivare har inte denna möjlighet. Då du kommer till sidan är Bifoga dokument-knappen gråmärkt, men då du väljer ett ämne som låter dig bifoga ett dokument till din kontaktbegäran, står Bifoga dokument-knappen till ditt förfogande.