Applikationen räknar ihop den bruttolön som anmälts på ansökan och arbetsgivarens bikostnader med undantag av lönekomponenter som senare efterfrågas i ansökan.