Dagpenningar, kilometerersättningar eller andra skattefria ersättningar är inte lönekostnader som täcks med lönesubventionen.  

Om inkomstuppgifterna har anmälts i Inkomstregistret med anmälningsmetod 2 hämtas de anmälda inkomstslagen på ansökan. Sökanden kan vid behov ändra uppgifterna. 

Inkomst-, förmån- och frånvarouppgifterna i Inkomstregistret som riktas till perioden Utbetalning ansöks för tiden visas bakom knappen Inkomstuppgifter.