Uppgifterna för den sökta utbetalningsperioden ska ges per månad (dagar som ersätts, bruttolön och arbetsgivarens bikostnader).

Om perioden i Utbetalning ansöks för tiden motsvarar löneutbetalningsperioden eller intjäningsperiod av förmån som anmälts till Inkomstregistret lyfts uppgifter om inkomst, förmån och frånvaro med på ansökan. I situationer där löneutbetalningsperioden eller intjäningsperiod av förmån som anmälts till Inkomstregistret avviker från perioden Utbetalning ansöks för tiden ska uppgifterna riktas in för den sökta perioden manuellt.

Inkomst-, förmån- och frånvarouppgifterna i Inkomstregistret som riktas till perioden Utbetalning ansöks för tiden visas bakom knappen Inkomstuppgifter.