De lönesubventioner som beviljats av Kommunförsöket/TE-byrån betalas ut av NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret). UF-centret har sex utbetalningsområden. Utbetalningsområdet fastställs utifrån Kommunförsöket/TE-byrå som fattat beslutet om beviljandet av lönesubvention. Kontaktinformationen finns på UF-centrets websida. 

 http://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-yhteystiedot/