I listan Utbetalningsansökningar visas de tidigare elektroniska utbetalningsansökningar (skickade och halvfärdiga) som baserar sig på det valda lönesubventionsbeslutet. Om det inte finns tidigare utbetalningsansökningar, ger applikationen meddelandet: ”Ingen utbetalningsansökan hittades för det valda lönesubventionsbeslutet. Gör en ny ansökan genom funktionen Gör en ny ansökan.”

När det visas tidigare utbetalningsansökningar på listan, kan du med Visa-knappen i slutet av varje rad titta på den valda ansökningen. Gamla ansökningar visas i pdf-format. Om du använder en webbläsare (t.ex. IE9) där den valda utbetalningsansökningen inte visas, kan du titta på ansökan genom att ladda ner den i pdf-format vid punkten "Nedan finns ansökningsblanketten i PDF-format. Om det inte syns, kan du ladda ner PDF-dokumentet här.”

Du kan kopiera utbetalningsansökningen till en ny ansökan med Kopiera-knappen. Uppdatera ansökan med de uppgifter som behövs.

Du kan fortsätta med en halvfärdig utbetalningsansökan genom att trycka på knappen Bearbeta eller ta bort ansökan med knappen Radera.


Med knappen Inkomstuppgifter visas eventuella inkomst-, förmån- och frånvarouppgifter vid söktidpunkten som anmälts till inkomstregistret under den sökta perioden. Informationen visas i PDF-format. 

Knappen Utbetalningens inkomstuppgifter visar utbetalningstidpunktens inkomst-, förmån- och frånvarouppgifterna enligt inkomstregistret i PDF-format. Knappen är grå om ansökan är ofullständig.