Listan Lönesubventionsbeslut visar pågående lönesubventionsbesluten och sådana avslutade lönesubventionsbeslut som har upphört högst 2 månader sedan.  

Om lönesubventionsbeslutet på listan har tidigare utbetalningsansökningar, visas på tabellen den kronologiskt senaste utbetalningsansökans ansökningsperiod samt i vilket läge ansökan är.

 

Du kan söka lönesubventionsbeslut enligt viss tidsperiod eller person genom att välja ovanför tabellen ’Ändra standardsökning’.

I fältet ’Personens namn eller personbeteckning’ kan du ge personens hela namn (i ordning Efternamn Förnamn) eller personbeteckning. Du kan också ge bara efternamn eller förnamn eller en del av den och trycka på Sök, varvid du får som resultat alla som passar sökvillkoret. T.ex. om du söker personen Virtanen Esa:

  • Virtanen
  • virta
  • Esa

Du kan också ge bara en del av personbeteckningen. T.ex.

  •  200679

(jokertecknen t.ex. * eller % är inte i bruk i sökfältet)

Om du ger en tidsperiod i ’Utbetalning söks för tiden’-fältet, visar sökningen de lönesubventionsbeslut vars placeringsperiod infaller helt eller delvis på given period. Med denna sökning kan du också söka besluten som har avslutat över 2 månader sedan.

 

Med knappen ’Visa standardsökning’ töms tilläggsvillkoren och visas standardsökningens resultat som visades i början när du anlände till sidan Utbetalning av lönesubvention.