Palkkatuki maksetaan jälkikäteen tuen hakijan palkkatukihakemuksessa valitseman maksatusjakson mukaisesti - joko kuukauden, kahden kuukauden tai kolmen kuukauden jaksoissa. Kuukausi voi olla joko kalenterikuukausi (esim. 1.1. – 31.1.2021) tai muu kuukauden pituinen ajanjakso (esim. 15.1 – 14.2.2021), mikäli se on perusteltua esim. palkanmaksukauden vuoksi. Valittua maksatusjaksoa on noudatettava koko tukijakson ajan.

Maksatushakemus on toimitettava KEHA-keskukselle kahden kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana maksatusjakso päättyy. Jos tukea ei haeta em. määräajassa, maksatushakemus on vanhentunut eikä tukea makseta ko. maksatusjaksolta. Palkkatuen maksamiseen sovelletaan valtionavustuslain (688/2001) 29 §:ää ja valtioneuvoston julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta antaman asetuksen (1073/2012) 16 §:ää.

Palkkatuen maksatuksen hakijan kannattaa kohdentaa maksatusjakso vastaamaan tulotietorekisteriin ilmoitettua palkanmaksukautta. Mikäli maksatusjaksoja on useampi kuin yksi, on kustakin kuukauden mittaisesta maksatusjaksosta täytettävä oma erittelykokonaisuutensa. 


Muuta hakujaksoa 

Toiminnolla voidaan muuttaa Maksatusta haetaan ajalta –aikavälin alkamis- ja päättymispäivää. 

Muuta hakujaksoa-toiminto näyttää hakujakson alkamis- ja päättymispäivätiedon syöttökenttinä sekä Peruuta- ja OK-painikkeet.

Mikäli muutetulle hakuajan aikavälille löytyy tulo-, etuus- tai poissaolotietoja järjestelmä ilmoittaa, että ”Päivämäärien muuttaminen aiheuttaa uuden haun tulorekisteristä, joka saattaa muuttaa näytöllä olevia tietoja.”

Peruuta-painikkeella palataan Maksatushakemus-ikkunalle eikä päivämääriä muuteta eikä uutta tulo-, etuus- ja poissaolotietohakua tehdä. 

OK-painikkeella päivitetään Maksatusta haetaan ajalta -hakujakson alkamis- ja päättymispäivät ja palataan Maksatushakemus-ikkunalle.

 

Tulotiedot 

 Näytetään haetulle aikavälille osuvat tulo-, etuus- ja poissaolotiedot pdf-muodossa.